Maturita z ČJ
 
 

Autoři, kteří se podíleli na tvorbě obsahu

Mgr. Jiří Starý

Aktuálně pracuje jako učitel dětí 2. stupně na ZŠ Horníkova v Brně. Před tím několik let vyučoval češtinu na The International School of Brno, kde se snažil ve výuce mateřštiny propojit to nejlepší z domácí tradice se zahraničními inspiracemi. Krátce působil také na ZŠ Velké Pavlovice nebo ZŠ Čejkovická v Brně a externě spolupracoval s mnoha společnostmi zabývajícími se vzděláváním, jako jsou Scio, Tutor nebo Amos Brno. Zejména v dřívejší době se věnoval i jazykovým korekturám, chyby opravoval například v regionálních přílohách deníku MF Dnes. Vystudoval učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě MU Brno, obory čeština a ZSV.

 

 

 

Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D.

V letech 2008 až 2018 studoval bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2015 působí jako lektor v soukromé společnosti v Brně, kde připravuje na přijímací zkoušky z češtiny žáky 5., 7. a 9. tříd. V roce 2020 mu vyšly přípravné publikace Přijímačky s češtinářem pro tytéž ročníky. Pravidelně se několik let věnuje korekturám zejména časopisů a románů. Od roku 2020 věnuje spoustu času popularizaci češtiny na sociálních sítích pod přezdívkou Běžící češtinář.

 

 

Mgr. Zuzana Zoubková

Vyučuje na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Dříve zde působila jako lektorka češtiny pro cizince a věnovala se přípravám studentů na didaktický test. V současnosti učí češtinu v běžném režimu všechny ročníky střední školy. Dále vede semináře o fantastické literatuře pod Ústavem české literatury na Masarykově univerzitě.

 

Mgr. Dagmar Dvořáková

Učí češtinu a základy společenských věd na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Do své pedagogické praxe se snaží zařazovat především techniky a metody tvůrčího psaní či kritického myšlení. Své zkušenosti zúročila při spolupráci s brněnským nakladatelstvím a v rámci projektu MŠMT Co nebylo v učebnici, zaměřeném na metodiku výuky psaní odborných textů, či v seminářích pro posluchače Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jíž je také absolventkou.

 

 

 

Mgr. Eva Cohornová

Vystudovala český jazyk a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Učí na střední škole, kde je také metodičkou prevence rizikového chování. Přispívá do regionálního tisku a spolupracuje s nakladatelstvím jako korektorka.

 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Kirchnerová

V současnosti učí na brněnském gymnáziu. Odučila mnoho seminářů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zaměřených na interpretaci literárních děl a tvůrčí psaní. Několik let učila češtinu krajany v Srbsku. Spolupracovala s brněnským nakladatelstvím jako korektorka, redaktorka a tvůrkyně učenic a učebních materiálů.

 

 

 

 

Mgr. Jan Štětka

V současnosti učí na 2. stupni základní školy. Dříve spolupracoval jako interní spolupracovník pro český jazyk s brněnským nakladatelstvím zaměřujícím se na vývoj výkladových a překladových slovníků. Další praxi získal jako redaktor v jiném nakladatelství, kde se podílel na tvorbě učebnic literatury pro střední školy. Absolvoval bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

 

 

 

 

Mgr. Marta Janíčková

Vystudovala obor Učitelství českého a anglického jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde je v současnosti studentkou doktorského studia české literatury. Sedm let učila na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, nyní je na mateřské dovolené, při níž pokračuje v práci redaktorky časopisu pro dívky, tvorbě vzdělávacích videí z oblasti češtiny (mimo jiné pro vlastní YouTube kanál maku_maja), příležitostných korekturách a dalších projektech.